Wat is jouw Goed Honden Doel?

Wat leuk dat je een goed honden doel voor 2020 aan wil dragen! Vul hieronder jouw gegevens en de gegevens van de organisatie die je aan wil dragen in. Geef ook aan waarom juist dit goed Honden Doel onze steun verdient!

Jaarlijks steunt de Dog-Coach een goed honden doel vanuit de opbrengsten van Dog Escape Forest. Ook in 2020 zullen we dit doen! En jij hebt nu de kans om een goed doel aan te dragen! Laat ons weten welk honden doel jij een warm hart toedraagt!

 

*De spelregels van deze actie staan onderaan op deze pagina

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Spelregels Dog-Coach
Goede Doelen Actie 2020

Hoe de actie werkt:

1.     Meld je goede doel aan via www.dog-coach.nl/goeddoel2020.

2.     Vul het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in.

 

 

Spelregels:

Wilt je een doel aandragen? Dan zijn de volgende spelregels van toepassing:

·        Goede doelen die in de afgelopen 2 jaar een cheque van de Dog-Coach hebben ontvangen komen niet in aanmerking om het goede honden doel 2020 te worden.

·        Het goede doel moet via een formulier in onze website ingediend worden en is naar waarheid en volledig onderbouwd ingevuld.

·        Het ingezonden goede doel past bij Dog-Coach: een goed doel dat bijdraagt aan het welzijn van honden in de breedste zin van het woord. Hiermee bedoelen wij doelen waarbij honden centraal staan, zonder winstoogmerk.

·        Het goede doel dient een ANBI-status te hebben en bij voorkeur beschikken over een CBF-keurmerk of CBF-certificaat.

·        Het goede doel dient een website en/of social media te hebben waarop haar activiteiten, contactgegevens en regelmatige updates over het doel en haar lopende projecten vermeld worden.

·        De cheque zal tijdens de laatste Dog Escape Forest 2020 aan het goede doel worden overhandigd.

·        Dog-Coach behoudt zich het recht voor de actie en/of de spelregels te wijzigen dan wel de gehele actie voortijdig te stoppen.

·        Aanmelden van een goed doel kan tot en met 31 december 2019

Publiciteit ten behoeve van de goeden doelen actie

·        Aandragers dienen medewerking te verlenen aan publiciteit rondom de goede doelenactie 2020. Concreet houdt dit onder meer in dat u als aandrager bereid bent om het door u aangedragen goede doel te promoten.

·        De naam en beeltenis van de aandrager en die van het goede doel mogen door Dog-Coach gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zonder dat aanspraak bestaat op een vergoeding of een beroep gedaan kan worden op beeld- en portretrechten. U dient dit als aandrager af te stemmen met de vertegenwoordiger van het goed doel.

De jury criteria
De Dog-Coach zal naar eigen inzicht en expertise het goede doel kiezen dat het beste bij de Dog-Coach-missie past met inachtneming van de volgende criteria:

·        Is het goede doel en project:

1.     Honden staan centraal?
Draagt het goede doel of project heel duidelijk bij aan het welzijn van honden?

2.     Uniek?
Heeft het aangedragen goede doel of project een unieke of creatieve manier om bij te dragen aan het welzijn van honden? Wordt er echt iets bijzonders met het gedoneerde geld gedaan?

3.     Uitvoerbaar?
Wat is de haalbaarheid van het aangedragen project? Zijn er factoren waardoor het voorgestelde project niet haalbaar is?

4.     Integer?
Hoe staat dit goede doel bekend? Zijn de resultaten van dit doel geregistreerd? Is er in het verleden integer gehandeld? En is hun financiële rapportage transparant?

·        Wat is de motivatie van de aanbrenger?

·        In hoeverre past het goede doel bij de Dog-Coach?

·        Heeft het goede doel een CBF-keurmerk of CBF-certificaat?

Uitreiking

·        Over de werkwijze, jurering en totstandkoming van de uitslag zal door Dog-Coach niet worden gecorrespondeerd.

·        Begin 2020 zal de winnaar bekend worden gemaakt op de website en op onze social media.

·        De cheque zal tijdens de laatste Dog Escape Forest 2020 aan het goede doel worden overhandigd.

 

·        De waarde van de cheque zal voor de uitreiking door de Dog-Coach worden bepaald. Over de werkwijze en totstandkoming van het bedrag zal door Dog-Coach niet worden gecorrespondeerd.